Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Lige nu har vi 2 rejser til Sudan!

Læs mere under REJSER ovenstående

Sudan

Nubiens sorte faraoer har sin egen spændende historie at fortælle om Nilens mægtige riger. Opplev Den Sorte Faraos Kongerige på en spændende rejse til Sudan.

» Læs mere om Sudan

Sudan är ett land beläget vid Nilen och Röda havet i nordöstra Afrika. Sudan gränsar till Libyen och Egypten i norr, Eritrea och Etiopien i öster, Kenya, Uganda och Kongo-Kinshasa i söder, Centralafrikanska republiken i sydväst och till Tchad i väster. Sudan är Afrikas största land. Landskapet präglas av Nilen, som flyter i flera grenar från söder mot norr, Vita Nilen från Ugandas högländer och Blå Nilen från Etiopiens bergsområden. Stora delar av landet utgörs av ett par hundra meter högt bäckenområde täckt av sand- och klippöknar. Höglandsområdena finns huvudsakligen nära landets gränser. Den högsta toppen, Kinyeti 3 187 m.ö.h., ligger vid gränsen till Uganda. Klimatet är hett och den årliga nederbörden varierar från 1 500 mm i söder till under 10 mm i norr. Landets norra delar präglas av öken- och stäppområden med sparsam vegetation i from av torktåligt gräs och buskar. I de fuktigare savann- och höglandsområdena i söder finns tropisk skog. I Vita Nilens våtmarksområden, Sudd, växer papyrus. Djurlivet är anpassat till de olika klimatzonerna och antalet arter är relativt stort. Här finns till exempel flera arter hovdjur, apor och krokodiler. Sudan har flera stora nationalparksområden för att skydda växt- och djurlivet. Befolkningstätheten i Sudan är som helhet låg, men befolkningen är främst koncentrerad till Nildalen. Den naturliga årliga befolkningsökningen är så pass hög som 2,8 %, och 45 % av befolkningen är etniskt oenhetlig: i landets norra del bor främst araber, men även nubier. I söder lever olika nilotiska folk. Läskunnigheten är 61 %. Näringslivet är dåligt utvecklat, främst beroende på inbördeskrig, torka, översvämningar och dåligt utbyggd infrastruktur. Jordbruket, som sysselsätter större delen av arbetskraften (80 %), producerar bland annat durra och hirs för självhushåll samt bomull, jordnötter, sesamfrö och sockerrör för export. Dessutom idkas boskapsskötsel både för självhushåll och för export. Skogsbruket producerar gummi arabicum för export. Landet har stora naturresurser, och brytning av vissa mineraler har inletts. Bland fyndigheterna märks främst olja, guld och krom. Industrin är svagt utvecklad; de viktigaste grenarna är textilindustri och förädling av jordbruksprodukter. Numera utgör olja 75 % av det samlade exportvärdet. Andra viktiga exportvaror är gummi arabicum och guld. Parlamentet har 360 ledamöter, varav 270 utses genom allmänna val och 90 av den så kallade nationalkongressen, ett överstatligt organ. Genom konstruktionen ska representation garanteras åt till exempel kvinnor och fackföreningsledare. Samtliga ledamöter väljs respektive utnämns på fyra år. President väljs genom direkt folkval för en femårsperiod. Rösträttsåldern är 17 år.

Vores indkvartering i Sudan

Der er ingen hoteller knyttet til dette land lige nu.

Kort af Sudan

Film

Be om tilbud
Kontakt mig