Resevillkor

Orientenresor har ställt erforderliga garantier till Kammarkollegiet.

Bokning & Betalning

Orientenresor skickar offert på önskad resa med fullständig information och aktuella prisuppgifter.

När kunden har godkänt offerten sker bokning med skriftlig bekräftelse via email med fullständiga namn enligt pass, adressuppgifter samt födelsedatum, härmed är bokningen bindande. 

När Orientenresor bekräftat priset skickas resehandlingar samt faktura på handpenning och slutbetalning. Faktura på handpenning betalas till bankgiro 377-7612 inom 2 bankdagar.

Handpenningen dras av från resans totalpris och slutbetalning av resan betalas mot faktura till bankgiro 377-7612 senast 30 dagar innan avresa.

Handpenningen för aktuell resa anges alltid i offerten och varierar beroende på reseprogram, handpenningen är för närvarande från 2 500:- SEK per person.

Vid bokning senare än 30 dagar före avresa betalas hela resan vid bokningstillfället via bankgiro.

I offerten angivna hotell för respektive hotellstandard används i första hand. Vid överbokning kan angivna hotell komma att ersättas med andra likvärdiga hotell med eventuell prisjustering.

Ombokning

Ändring av avrese ort, avresedag, reslängd eller resa betraktas som avbeställning och nybeställning. För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad på grund av merkostnader för Orientenresor. Denna avgift varierar beroende på resa.

Avbeställningskostnad

Avgift vid avbeställning:

  • Vid avbeställning mer än 30 dagar före avresa betalas motsvarande bokningsavgiften/Handpenningen.
  • Vid avbeställning 15-30 dagar före avresa betalas 70 % av resans pris.
  • Vid avbeställning mindre än 15 dagar före avresa betalas 100 % av resans pris.

Avbeställningsförsäkring:

Avbeställningsförsäkring ingår ej i resans pris. Du kan hos oss teckna en avbeställningsförsäkring från Europeiska ERV. Den skyddar dig från avbokningskostanden av resan och kostar 6% utav resans totalpris. 

Europeiska ERVs avbeställningsförsäkring ersätter vid sjukdom och olycksfall eller annan plötslig och oväntad händelse som tex inställd semester på grund av beordrad tjänsteresa, hunden blir sjuk eller att det har hänt något i hemmet. Försäkringen kan endast tecknas för personer som är stadigvarande bosatta i Sverige. Läs mer nedan:

Förköpsinformation Avbeställningsskydd Gällande från 12 januari 2018.

Avbeställningsskydd Försäkringsvillkor nr. 50002 Gäller fr.o.m. 12 januari 2018.

Reseförsäkring

Reseförsäkring ingår ej i resans pris. Hos oss kan du teckna en reseförsäkring från Europeiska/ERV. Vi rekommenderar Reseförsäkring Komplett vid nyteckning. Med Reseförsäkring Komplett får du det bästa skyddet mot det mesta som kan hända under resan. Läs mer här.

Om du redan har en reseförsäkring genom din hemförsäkring rekommenderar vi Semesterförsäkring som är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd och kan tecknas för de första 45 resdagarna. Läs mer här.

Förbehåll om ändringar i avtalsvillkoren

Orientenresor förbehåller sig rätten att vidta ändringar av uppgifter i informationsmaterial om resan innan avtal träffats med resenären. Vi förbehåller oss också rätten att företa ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor till resenärens nackdel. Vid alla sådana ändringar gäller Lagen om paketresor § 12, (motsvaras av Allmänna Villkor § 5.2)

Prisändringar

De angivna priserna är endast vägledande och kan även komma att ändras, uppåt eller nedåt, beroende på eventuella prisförändringar. Aktuella priser finns tillgängliga på vår hemsida www.orientenresor.se. Se tillägg till allmänna resevillkor 5.5.

Ändringar av dagsprogram

Dagsprogram eller programpunkter på våra resor kan komma att ändras på grund av nationella helgdagar, inställda eller försenade tåg eller flyg, stängda utflyktsmål, trafikkaos och väderlek. Orientenresor kompenserar resenärerna med andra arrangemang så långt det är möjligt. Förändringar av detta slag medför normalt ingen reduktion av resans pris.

Färdhandlingar

Resenären är ansvarig att kontrollera orderbekräftelse och färdhandlingar så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste omedelbart meddelas till Orientenresor. För- och efternamn måste vara stavat exakt som i passet. Görs inte detta förrän efter det att biljetten är utskriven tar flygbolagen en expeditionsavgift alternativt riskerar att en ny biljett måste ställas ut med medföljande kostnader (dessa avgifter påförs då resenären). På grund av gällande säkerhetsregler riskerar annars resenären nekas ombordstigning.

Pass/Visum

Resenären ansvarar själv för att passet är giltigt och erforderliga viseringar finns. Notera att många länder kräver att passets giltighetstid ska vara upp till 6 månader efter planerad hemresa. Ett trasigt pass eller ett pass som saknar någon sida kan medföra inreseförbud. Många länder kräver att minst ett uppslag är tomt (för stämplar och viseringar). Kontrollera med respektive lands ambassad vad som krävs för inresa. En del länder tar inte emot resenärer med israeliska stämplar i passet. För inresa till vissa länder behöver Orientenresor få pass kopior för vidarebefordran till ambassader eller lokala myndigheter.

Vaccinationer

Kontrollera alltid med läkare eller vaccinationscentral om det behövs vaccination på resmålet. Resenären ansvarar själv för att ha obligatoriska vaccinationer.

Minimiantal vid inställande av resa

Om arrangören har rimlig anledning antaga att antalet anmälningar senast 25 dagar före avresan är mindre än det angivna minimiantalet för respektive resa, har arrangören rätt att ställa in resan.

Flygresan

Flygbiljetten är personlig, kan ej överlåtas och kan endast användas på de angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Flygtiderna är alltid preliminära, även de som anges på bekräftelsen. Flygbolagen ansvarar gentemot passageraren enligt avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten. Om resenären väljer att själv boka flyget är det resenärens skyldighet att meddela arrangören eventuella tidtabellsändringar då dessa ligger utanför arrangörens kontroll. Eventuella merkostnader vid flygförseningar som transfers, extra hotellövernattningar med mera bekostas då av resenären. Avdrag för icke utnyttjade arrangemang medges ej.

Boende

Priserna är baserade på del i dubbelrum. Önskas enkelrum tillkommer enkelrumstillägg. Priser för barn variera beroende på ålder och hotellens villkor. Extrabädd innebär oftast fällbar säng, bäddsoffa eller liknande. Hotellen på våra resor är preliminära och kan eventuellt komma att bytas mot andra hotell av likvärdig eller högre standard med eventuell prisjustering. Om du reser ensam och vill dela dubbelrum med annan resenär av samma kön, kan vi erbjuda del i dubbelrum endast om en annan resenär har samma önskemål. Finns ingen resenär med samma önskemål måste resenären betala enkelrumstillägg. Trippel rum eller dubbelrum med extrasäng för tre vuxna kan ofta ordnas vid förfrågan.

Tilläggsarrangemang

Extraarrangemang såsom av särskild inkvartering, utflykter, måltider och andra evenemang etc. erhållas mot tillägg in den mån det är möjligt. Vissa arrangemang kan förbokas och andra kan bokas på resmålet. Om bokade extra arrangemang ej kan levereras återbetalas endast erlagda tilläggskostnader.

Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer

Om resenären uteblir från angivna transporter eller underlåter att utnyttja de arrangemang som ingår i resan, kan någon gottgörelse ej påräknas.

Önskemål

Orientenresor strävar efter att möjligaste mån tillfredsställa eventuella önskemål och förfrågningar. Vi vill påpeka att önskemål är önskemål och att de ej kan garanteras om de inte har konfirmerats i reseavtalet.

Reklamationer

Reklamationer skall alltid framföras på resmålet för eventuell åtgärd. Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas skriftligen till researrangören så snart som möjligt och senast två månader efter hemkomsten.

GDPR-lagen (General Data Protection Regulation)

 
Vi på Orientenresor följer dataskyddsförordningen GDPR. Detta innebär att du kan känna dig trygg med vår hantering av de uppgifter du lämnar till oss och att du skall ha vetskap om att vi förhåller oss ansvarsfullt och med stor respekt för din integritet och ditt dataskydd. Läs mer här.

Reservation för tryckfel och ändringar

Orientenresor förbehåller sig rätten att innan avtal med resenären vidta ändringar av uppgifter på grund av korrektur- och tryckfel. Vi reserverar oss för ändringar gällande pris, resedatum, flygbolag och annat i programmet som vi inte kunnat förutse vid uppläggning av resan och tryckning av information. Aktuell information och aktuella priser finns på vår hemsida www.orientenresor.se.

 

Ovanstående resevillkor gäller om inget annat anges. Vid specialarrangemang och gruppresor gäller särskilda resevillkor.