Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Just nu har vi 2 resor till Kaukasus!

Läs mer under fliken RESOR här ovan

Kaukasus

Mellan Svarta havet i väster och Kaspiska havet i öster löper den mäktiga bergskedjan Kaukasus. Hela det område där bergskedjan ingår kallas Kaukasien. Detta område tillhörde tidigare Sovjetunionen. I dag räknas Nordkaukasien, med huvuddelen av Kaukasus, till Ryssland. Sydkaukasien är uppdelat i de tre självständiga staterna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. 

» Läs mer om Kaukasus

Armenien

Geografi

Mellan Svarta havet i väster och Kaspiska havet i öster löper den mäktiga bergskedjan Kaukasus. Hela det område där bergskedjan ingår kallas Kaukasien. Detta område tillhörde tidigare Sovjetunionen. I dag räknas Nordkaukasien, med huvuddelen av Kaukasus, till Ryssland. Sydkaukasien är uppdelat i de tre självständiga staterna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan.

Klimat

Klimatet är utpräglat kontinentalt, det vill säga torrt med varma somrar och kalla vintrar. Både temperatur och nederbörd varierar dock mycket mellan olika delar av landet beroende på de stora höjdskillnaderna.

Befolkning & språk

Armeniska befolkningssiffror är osäkra. Under sovjetepoken berördes Armenien föga av de folkomflyttningar som följde på deportationer och storskalig industrialisering i andra delar av Sovjetunionen.

Religion

Armenien gör anspråk på att som första land i världen år 301 ha antagit kristendomen som statsreligion. Armeniska apostoliska kyrkan är den äldsta nationella kyrkan i världen.

Utbildning

I Armenien börjar barnen oftast skolan vid sju års ålder. Grundskolan är i princip obligatorisk i nio år (mot elva före självständigheten) – med fyraårig primärskola följd av sekundärskola. Högre studier kan bedrivas vid universitetet i Jerevan och vid ett tiotal andra institutioner.

Kultur

Armenierna fäster stor vikt vid sina kulturella traditioner – något som inte minst gäller de armenier som lever utomlands. Det nationella kulturarvet började ta form i 300-talets kristna Armenien, där en fornkristen konst blomstrade under bysantinsk påverkan. Armeniska kyrkor finns bevarade från 400-talet, och under 900- och 1000-talen var armenierna föregångare för Västerlandets kyrkoarkitektur.

Politiskt system

Klanlojaliteter och brist på demokratiska traditioner präglar politiken i Armenien. Presidenten har det starkaste inflytandet i ett politiskt system där parlamentet och de politiska partierna är svaga. Många oberoende kandidater ställer upp i valen, som brukar präglas av fusk.

Äldre historia

Armeniens historia går längre tillbaka än de flesta europeiska länders och Armenien anses ha varit först i världen att anta kristendomen som statsreligion. De två senaste årtusendena har Armenien haft korta perioder av självständighet och annars befunnit sig under persiska, romerska, arabiska, turkiska och sovjetiska härskare.

Modern historia

När trycket från sovjetmakten lättade på 1980-talet, kom konflikten om Nagorno-Karabach upp till ytan. 1990 – 1994 utkämpade Armenien krig med grannlandet Azerbajdzjan och tog kontroll över den armeniska enklaven. Den har förblivit ett tvisteämne i regionen och hämmat Armeniens politiska och ekonomiska utveckling.

Aktuell politik

Det politiska läget i Armenien är instabilt. Den auktoritära regimen har utmanats i omfattande protester av oppositionen, och president Serzj Sarkisian har svarat med åtal och fängelse. Valfusk har varit vanligt, men enligt internationella observatörer har förhållandena förbättrats i de senaste valen.

Kalendarium

2006 Maj

Regeringskoalitionen från 2003 mellan Republikanska partiet, Rättsstatspartiet och Dasjnak föll sönder. Rättsstatspartiet lämnade regeringen sedan partiledaren gått emot statsledningens linje att inte söka medlemskap i NATO eller EU. Samtidigt splittrades partiet. Ny koalitionspartner blev Förenade arbetarpartiet.

2007 Mars

Premiärministern Andranik Markarian avled efter en hjärtattack. President Robert Kotjarjan utnämnde försvarsminister Serzj Sarkisian från Republikanska partiet till ny regeringschef.

Utrikespolitik och försvar

Armenien är i krigstillstånd med grannen Azerbajdzjan om exklaven Nagorno-Karabach. Med Turkiet ligger landet i konflikt om turkarnas massakrer på armenier 1915. De senaste årens försök att normalisera relationerna har inte lyckats. Armeniens stora och mäktiga allierade är Ryssland.

Ekonomi

Armenien är fortfarande till stor del ett jordbruksland även om regeringen satsar på en utbyggnad av tjänstesektorn. Industrin som under Sovjettiden var inställd på militär produktion har omvandlats, och idag är diamanter och maskiner de viktigaste exportprodukterna vid sidan av armenisk konjak.

Naturtillgångar & energi

På armenisk mark finns små reserver av olja, kol och naturgas. Det är dock osäkert om de är lönsamma att exploatera. Metaller som koppar, guld, silver och järn finns, liksom avsevärda mängder mineralsalt och kalk.

Jordbruk & fiske

Trots den bergiga terrängen står jordbruk för en stor del av bruttonationalprodukten, BNP. De viktigaste jordbruksområdena ligger i de låglänta områdena längs floden Aras och kring Jerevan.

Industri

Före Sovjetunionens upplösning hade nära hälften av Armeniens företag sysslat med militär produktion. När Sovjetunionen började skära ned sina försvarsutgifter 1990/1991 förlorade dessa industrier sin ekonomiska bas.

Utrikeshandel

Under sovjettiden var Armenien extremt beroende av handeln inom Sovjetunionen. Den azerbajdzjanska ekonomiska blockaden från 1989 tvingade Armenien att hitta nya vägar för sin handel med utlandet, då all ut- och införsel nu måste ske via Georgien i norr eller Iran i söder.

Arbetsmarknad

Under 1990-talet tvingades många industrier stänga. Arbetslösheten ökade mycket kraftigt. I jakten på arbete sökte sig många armenier, främst män, utomlands, bland annat till Ryssland.

Sociala förhållanden

Från och med jordbävningen 1988 och under kriget om Nagorno-Karabach försämrades levandsvillkoren i Armenien drastiskt för att nå ett bottenläge 1992–1993.

Kommunikationer

Många av Armeniens väg- och järnvägsförbindelser med utlandet gick tidigare via Azerbajdzjan, och de är avskurna sedan 1989. Armeniens isolering ökade ytterligare när Turkiet 1993 anslöt sig till blockaden.

Turism

Armenien är naturskönt. Där finns också medeltida kloster och kyrkor att se, inte minst längs sjön Sevans stränder, liksom en gammal handelsstation, Artashat, där Sidenvägen fordom gick.

Georgien:

Geografi

Georgien är ett bergigt land, till ytan ungefär dubbelt så stort som Jämtland. Bergskedjan Kaukasus löper längs den norra gränsen och i söder finns Lilla Kaukasus berg. Slättlandet mellan bergskedjorna korsas av Surams bergsrygg, som delar landet i en västlig och en östlig del.

Klimat

Klimatet är varmt och behagligt. Vid kusten och i slättlandet runt floden Rioni är det milt och fuktigt. De höga bergen i norr skyddar landet från kalla nordanvindar. Slätterna i öster ligger isolerade från havet och har ett kontinentalt klimat med kalla vintrar och varma, torra somrar. Snön ligger kvar året om på de högsta bergstopparna.

Befolkning & språk

Enligt den folkräkning som utfördes år 2002 utgör georgierna, uppdelade i ett antal undergrupper, mer än fyra femtedelar av befolkningen. Folkräkningen kunde dock inte genomföras i utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och tillförlitliga siffror saknas därmed för osseter och abchazier. Före konflikterna uppgick deras andel av befolkningen till knappt två procent vardera.

Religion

Flertalet georgier är kristna och medlemmar av den autonoma georgiska ortodoxa kyrkan. Religionsfrihet garanteras i grundlagen och respekteras överlag, men små trossamfund som baptister och Jehovas vittnen uppger att de utsätts för trakasserier.

Utbildning

Georgierna var under sovjettiden kända för sin jämförelsevis höga utbildningsnivå. Efter självständigheten 1991 råkade hela utbildningsväsendet i kris till följd av penningbrist. Regeringen försöker nu uppmuntra framväxten av privata skolor där föräldrarna själva betalar för barnens undervisning.

Kultur

Under ”guldåldern” på 1100- och 1200-talen upplevde Georgien sin kulturella blomstringstid. Då skapades en unik arkitektur påverkad av bland annat grekisk, romersk, syrisk och persisk byggnadskonst.

Massmedier

I och med Georgiens självständighet 1991 upphävdes den sovjetiska presscensuren. Trots det kvarstod vissa begränsningar i yttrande- och pressfriheten och även idag försöker myndigheterna kontrollera massmediernas verksamhet på olika sätt (se nedan).

Politiskt system

Georgien är en republik där landsdelarna Adzjarien, Abchazien och Sydossetien haft visst självstyre. De båda sista har brutit sig ut och deras framtida status är oklar. Presidenten har makt att utlösa undantagstillstånd och upplösa parlamentet. Partisystemet är instabilt och få partier eller valförbund har återkommit från val till val.

Äldre historia

Georgien kristnades på 300-talet och splittrades sedan i maktkamp mellan Östrom och persiska furstar. Efter en medeltida guldålder invaderades Georgien av mongoler för att sedan domineras av turkar och perser. En kulturell renässans följdes av allians med ryske tsaren, men därefter föll Georgien under Ryssland och sedan Sovjetunionen.

Modern historia

Georgiens självständighet från Sovjetunionen följdes av väpnad konflikt om makten, där nationalisten Zviad Gamsachurdia fördrevs med hjälp av rysk militär. Utbrytarregionerna Sydossetien och Abchaziens uppror försvagade Georgien, som föll ner i korruption och maffiaverksamhet. Folkets missnöje fällde 2003 Eduard Sjevardnadzes regim i rosornas revolution.

Aktuell politik

Georgien dras med ekonomiska, sociala och politiska problem efter kriget mot Ryssland 2008. Nationen är sargad och återuppbyggnaden går trögt. President Micheil Saakasjvili styr maktfullkomligt, men oppositionen är splittrad och erbjuder inget starkt politiskt alternativ.

Kalendarium

 2004 Januari

Efter Rosornas revolution (se Modern historia) väljs Micheil Saakasjvili till president i Georgien med 96 procent av rösterna. Valdeltagandet anges till drygt 82 procent.

Mars

Omval till parlamentet hålls, eftersom Högsta domstolen ogiltigförklarat valet i de flesta valkretsar föregående höst. Det nya valet blir ännu en storseger för Saakasjvili och hans parti Nationella rörelsen, som får 67 procent av rösterna och 135 av de 150 mandat som står på spel. Det enda oppositionsparti som klarar sjuprocentsspärren är Högeroppositionen.

Spänningen ökar mellan Saakasjvilis regering och den autonoma provinsen Adzjarien, som har utvecklats till ett smuggelparadis under den lokale ledaren Aslan Abaszjidze. I försöken att upprätta lag och ordning i Adzjarien stänger den georgiska regeringen gränsen och inför även sanktioner.

Utrikespolitik och försvar

Georgien ligger i konflikt med Ryssland. Georgiens ambition att bli NATO-medlem ledde till växande konfrontation med Moskva, och 2008 utbröt ett georgiskt-ryskt femdagarskrig. Sydossetien och Abchazien erkändes som självständiga av Ryssland, och det västliga stödet till Georgien svalnade en del. NATO-medlemskapet sköts på framtiden.

Ekonomi

Georgien är rikt på naturtillgångar och har ett gott geografiskt läge längs handelsvägen mellan Kaspiska havet och Svarta havet. Det finns goda förutsättningar för frukt- och vinodling och turism. Väpnade konflikter, ekonomisk vanskötsel och korruption har dock hämmat omvandlingen av en nedgången centralstyrd planekonomi till en fungerande marknadsekonomi.

Naturtillgångar & energi

Georgien har stora tillgångar av mangan och koppar samt mindre fyndigheter av guld, silver, järn och kol. Viss utvinning av olja och gas förekommer men landets energibehov täcks till största delen av import.

Jordbruk & fiske

Jordbruk är fortfarande Georgiens viktigaste näringsgren. Det står för en knapp fjärdedel av exporten och sysselsätter över hälften av alla invånare. Både jordbruksproduktionen och jordbrukets andel av bruttonationalprodukten (BNP) har emellertid sjunkit stadigt de senaste tio åren.

Industri

Den georgiska industrin var under sovjettiden starkt beroende av import av halvfabrikat och bränsle från andra sovjetrepubliker och dess produkter såldes huvudsakligen inom Sovjetunionen. I Georgien tillverkades bland annat verkstadsmaskiner, jordbruksredskap, konstgödsel, syntetfibrer och läkemedel. Den lätta industrin dominerades av textil- och livsmedelstillverkning.

Utrikeshandel

skillnaden mellan ett lands export och import av varor och tjänster; om det råder överskott i bytesbalansen är exporten av varor och tjänster större än importen. Om det däremot råder underskott är importen av varor och tjänster större än exporten

Arbetsmarknad

Jordbruk sysselsätter över häften av georgierna. Inom industrin arbetar bara en femtedel av alla anställda. Övriga jobbar inom tjänstesektorn. Den lagstadgade veckoarbetstiden är 41 timmar.

Sociala förhållanden

Det georgiska socialförsäkringssystemet har gjorts om från grunden flera gånger och omfattar idag ålderspensioner, arbetslöshetsersättning, sjukpeng och föräldrapeng med mera. Alla bidrag ligger emellertid på en mycket låg nivå.

Kommunikationer

Georgien har ett relativt väl utbyggt väg- och järnvägsnät med förbindelser till grannländerna. Både järnvägar och landsvägar är emellertid i stort behov av upprustning.

Turism

Georgien har en vacker natur med intressanta historiska minnesmärken och ett behagligt klimat. Den georgiska Svartahavskusten, huvudstaden Tbilisi och skidorten Gudauri är de viktigaste turistmålen.

Abchazien

Utbrytarprovinsen Abchazien ligger vid Svartahavskusten i nordväst. Huvudstaden heter Suchumi och hade nära 80 000 invånare år 2007. De flesta av invånarna är muslimer, men där finns också ortodoxt kristna.

Sydossetien

Syossetien är en utbrytarprovins i norra Georgien, gränsande till Nordossetien i Ryssland. Osseterna är ett kaukasiskt minoritetsfolk som talar ett iranskt språk. De flesta av dem är ortodoxt kristna men en minoritet är muslimer. Osseternas bosättningsområde är uppdelat i Nordossetien i Ryssland och Sydossetien i Georgien.

Våra boenden i Kaukasus

Det finns inga hotell kopplade till detta land just nu.

Karta över Kaukasus

Det finns inga filmer kopplade hit just nu.

Begär offert
Kontakta mig